Kredsgeneralforsamling i SHKD Kreds 18 Aabenraa

Kredsgeneralforsamling i SHKD Kreds 18 Aabenraa
 Scott Hansen    14 Nov 2020 : 20:40
 None    Kreds 18

Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling

Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling
Torsdag den 28/1-2021 kl. 19, på Damms Gård, Gråstenvej 12 Felsted, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning
4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse af ansvarsfrihed
5. Indkommende forslag
6. Valg:
a) Valg af formand (på valg Jes Påskesen ønsker ikke genvalg)
b) Valg af bestyrelsesmedlem (på valg er Sabu Robert Petersen ønsker ikke genvalg)
c) Valg af sekretær Kaj Lykshøj afgår efter tur
d) Valg af revisor Birgitte Sprogø afgår efter tur for 1 år. Ønsker genvalg
e) Valg af revisorsuppleant Thomas Meyenborg afgår efter tur 1 år. Ønsker ikke genvalg
f) Valg af 1. suppleant Kaj Lykshøj afgår efter tur 1 år
g) Valg af 2 suppleant Maibrit Andersen afgår efter tur 1 år
h) Valg af 2 kredsrepresentanter til rep.mødet den 21.03.2021
i) Valg af 2 suppleanter til kredsrepræsentanterne
7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes skrifteligt til kredsformanden, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer, med minium 3 måneders uafbrudt medlemsskab af Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 18.
Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Der serveres franskbrød med pålæg og ost til generalforsamlingen.

Tilmelding kan ske på caniva.com
eller i kredsen til formanden

Mvh.
Jes Påskesen
Formand