Resultat af dagen generalforsamling

Resultat af dagen generalforsamling
 Scott Hansen    18 Apr 2021 : 21:00
 None    Kreds 18

I dag er der afholdt kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa
Resultat heraf er:

Kreds formand: Jes Påskesen (for 2 år)
Næstformand: Scott Hansen (for 1 år)
Bestyrelsesmedlem: Maibrit Andersen (for 2 år)
Bestyrelsesmedlem/Sekretær: Ewelina Zwolinska (for 1 år)
Suppleanter (for 1 år) 1. Rasmus Nielsen, 2. Karsten P. Egebo

Revisor: Birgitte Sprogø (for 1 år)
Revisorsuppleant: Anja Lange Søndergaard (for 1 år)

2 kredsrepræsentanter: Gitte Lund Hansen & Vivian Magnussen (for 1 år)
2 kredsrepræsentant suppleanter: Scott Hansen & Ewelina Zwolinska (for 1 år)

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen